Dochód ze sprzedaż domu w programie PITy

Podstawowa zasada brzmi: przy sprzedaży nieruchomości i dokumentowaniu tego faktu w rozliczeniu rocznym największe znaczenie ma data nabycia. Podatnicy, którzy kupili nieruchomość po 1 stycznia 2009 r., stosują przy jej sprzedaży ustawę o PIT w obecnym brzmieniu. Ci, którzy zrobili to wcześniej, rozliczą się w inny sposób i z użyciem innego rodzaju zeznania. Osoby, które będą zbywać nieruchomości nabyte od 2009 roku, muszą wykazać, wypełniając swoje rozliczenie roczne , dochody z tego tytułu w nowym PIT-39 w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Opodatkowaniu podlega, tak jak w przypadku nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, dochód. Pomocą przy wyborze trybu rozliczenia pit służy PIT 2018 program, który poprowadzi użytkownika, wskazując na konieczne warunki do spełnienia, by prawidłowo wypełnić odpowiednie zeznanie. PIT 2018 program do pobrania jest na naszej stronie.

Sprzedaż mieszkania lub domu nabytych do 31 grudnia 2006 r. trzeba wykazać w PIT-23. Podatnicy, którzy sprzedali ruchomości kupione w okresie 2007-2008, wykażą ten fakt na jednym z wybranych zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Natomiast podatnicy, którzy zbyli nieruchomość kupioną po 1 stycznia 2009 r., muszą składać PIT-39.

Ogólnie, zgodnie z ustawą o PIT źródłem przychodów jest transakcja polegająca m.in. na: odpłatnym zbyciu nieruchomości lub ich części; udziału w nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego; prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Warunkiem jest to, aby sprzedaż nie była dokonana w ramach działalności gospodarczej i miała miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ważne! W przypadku zamiany okresy te (czyli 5 lat) odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Bez znaczenia dla fiskusa jest przyczyna zamiany lokalu, a zbycie nieruchomości w drodze sprzedaży i zamiany pociąga za sobą identyczne skutki prawne. Najważniejszą sprawą dla podatnika jest właściwe ustosunkowanie się do trzech trybów rozliczeń tych transakcji. Każda z zasad zależy od momentu nabycia sprzedawanej nieruchomości – chodzi w tym wypadku o prawidłowe określenie wysokości podatku, możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Do tego dochodzi wybór formularza podatkowego, również uzależniony od daty nabycia mienia.

Ważne! Podatnicy skladając rozliczenie PIT obowiązkowo muszą pamiętać o wykazaniu transakcji we właściwym zeznaniu podatkowym oraz o złożeniu tego zeznania w stosownym terminie.

Ogólnie treść tych procedur nie brzmi zachęcająco i wydać się może wielu osobom nieco chaotyczna. Wyjaśniając rzecz na konkretnym przykładzie – podatnik, którzy dokona w roku rozliczeniowym zbycia nieruchomości nabytych w 2006 roku (lub wcześniej) i nie korzysta z przewidzianych w tamtym okresie zwolnień podatkowych, jest zobowiązany do zadeklarowania uzyskanego przychodu na PIT-23 w terminie 14 dni od dnia zbycia. W tym samym terminie należy zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc. przychodu. Inaczej mają osoby zbywające nieruchomość nabytą w latach 2007-2008 niekorzystające z przysługujących im wtedy zwolnień – wykazują one jedynie podatek z tytułu tej transakcji w PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 (według stawki 19-proc.).

Ważne! Opodatkowaniu ulega przychód, a nie dochód, czyli nie można odliczyć ceny nabycia nieruchomości. Można natomiast odliczyć w programie PIT koszty sprzedaży, np. opłatę notarialną.